Контакт

Тази къща сега е реалност, благодарение на ГЕ7 ООД

Строителна фирма ГЕ7
ул. Блага Димитрова 16, 1505 София

Телефони офис:
(02)483 68 47
0885 18 00 38

Мениджмънт:
088 674 55 22
088 674 55 78

Основен сайт: www.ge7.eu

e-mail: info@ge7.eu


ГЕ7 на картата

 
Вашето съобщение е успешно изпратено
* * * *