Философия

Защо нискоенергийна къща? Ще се опитаме да ви отговорим защо!

Основната концепция на НискоенергийнатаGE къща е да гарантира нисък разход на енергия за отопление и охлаждане, нисък разход за цялостна поддръжка, приятелско отношение към околното среда или казано иначе Грийн Лайф Стайл.

За разлика от традиционните сгради, при които имаме загуба на топлина, тук дори топлината, генерирана от хора, животни и битови уреди се използва за отопление на помещенията. Всеки обитател допринася за отоплението на сградата с около 80 W. Голяма част от топлината се набавя чрез прозорците, които през зимата пропускат  енергия под формата на слънчева топлина, която по количество надвишава енергията пропусната навън. Като се прибави и отоплителната енергия, която се улавя от излизащия/отходния въздух и се връща обратно, можем спокойно да кажем, че пестите от разходите за традиционно отопление.

Нискоенергийната Ге Къща ви гарантира липса на студен под, студени стени, мухъл в ълглите и външните стени. Целогодишно се поддържа оптимална температура мужду 20-24 °C, която може да се постигне много лесно и с минимални разходи за енергия, или иначе казано – ще се топлите със свещ!

Цел

Green Life Style. Нискоенергийната къща ще Ви осигури комфорта на един сезон през цялата година с минимални разходи за енергия.

 

Философия

Основната философия, която обосновава строежа на нискоенергийните къщи е изключително ниските разходи за потребление на енергия за отопление и охлаждане. За разлика от традиционните сгради, при които имаме загуба на топлина, тук дори топлината, генерирана от хора, животни и битови уреди – хладилник, компютър и т.н. се използва за отопление на помещенията. Всеки обитател допринася за отоплението на сградата. Голяма част от топлината се набавя чрез прозорците, които през зимата пропускат енергия под формата на слънчева топлина, която по количество надвишава енергията пропусната навън. Щадене на природата чрез минимално въздействие.

Eко Ефект

Нискоенергийната GE къща ви гарантира минимално вредно въздействие върху околната среда. Вие  съществувате в хармония с природата.

 

Ефект върху портфейла

Енергоспестяващата технология започва да се изплаща още от първия ден! Ниските разходи за отопление възвръщат допълнителните разходи по строежа само за няколко години. Добавена стойност всяка година чрез намаляване на експлоатационните разходи. Сигурна инвестиция чрез гарантиране цената на имота.

Допълнителни ефекти и ползи

  1. Нискоенергийната GE къща постига едновременно с топлоизолацията и добра звукоизолация като ви гарантира живот в „тиха” къща.
  2. Нискоенергийната GE къща постига високо ниво на пожароустойчивост.
  3. Нискоенергийната GE къща постига липса на мухъл и влага в ъглите и външните стени.
  4. Нискоенергийната GE къща гарантира използваемост на цялата жилищна площ като осигурява подходяща температура във всички помещения.
  5. Нискоенергийната GE къща осигурява здравословен климат с ограничено ниво на бактерии, плесени акари и концентрация на вредни вещества под здравословните изисквания др.
  6. Нискоенергийната GE къща гарантира дългогодишна експлоатация, благодарение на високите стандарти за качество.
  7. Гаранция за запазване и повишаване цената на имота, благодарение на високите стандарти за качество.