Общи заблуди

Общоприети заблуди за нискоенергийните къщи.

Нито едно от тези твърдения не е вярно!

    1. Нискоенергиините къщи са дървени.
    2. Нискоенергийните къщи нямат тераси.
    3. Нискоенергийните къщи са с еднообразна семпла и модернистична архитектура.
    4. Нискоенергийните къщи са с плосък покрив.
    5. Нискоенергийните къщи са с малко прозорци.