Научи повече

Класифициране

Нискоенергийната GE Къща – Green Energy saving House се отличава със запазване на топлината и ниски нива на топлинни загуби от топлопреминаване, използване на пасивни източници за отопление и принудителна вентилация за опресняване на вътрешния въздух като се доближава до стандарта “Passive House”, разработен от Passivhaus Institut – Dr.Wolfgang Feist, Германия и гарантира висока енергийна

Класифициране Read More »

Сравнение

В сравнение с традиционните нови сгради при Нискоенергийната GE  къща необходимостта от отопление се намалява със около 65%, а в сравнение със старите сгради се спестяват до 90%. Необходима енергия за отоплениена стандартнаеднофамилна къща kWh/m.a300-250 kWh/m.a150-100 kWh/m.a50-40 kWh/m.a<15 СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ Напълно липсватоплоизолацияСтруктура със съмнителнокачество, цена наотоплението – неизгодна инеикономична (типична занемодернизираните селски къщи) НедостатъчнатоплоизолацияЕдно реновиране

Сравнение Read More »