Инвестиция

строителна компания - Ге Груп

Истина е, че ако искате да се възползвате от удобствата на Нискоенергийната Ге къща, ще се наложи да платите с 9–18% повече в сравнение със строителство на обикновена къща.

Правейки  преглед на цялостната доходност на къщата, ще се убедите сами, че това е една възвръщаема инвестиция.  А като се прибавят и разходите по поддръжка, експлоатация и ремонт се оказва, че Нискоенергийната GE къща е ненадмината по качества. Благодарение на ниските суми за отопление, допълнителните разходи по строежа се възвръщат само след няколко години.

Ползи към настоящия момент:59-67 % спестена енергия в сравнение с обикновената къща.

При анализ на ползите и цената Нискоенергийната GE къща изпъква с редица предимства:

• Енергоспестяващата технология започва да се изплаща още от първия ден.

• Сигурна инвестиция в бъдещето.

• Добавена стойност всяка година чрез намаляване на експлоатационните разходи.

• Удобство през всички сезони.

• Гаранция за дългогодишна експлоатация, благодарение на високите стандарти за качество.

• Ценен принос към усилията за опазване на околната среда.

Хората наистина подкрепят по-добрите строителни практики!

Хората наистина подкрепят „зелените, гео ориентираните и енергоспестяващи технологии.

Всеки човек би се гордял със своята Нискоенергийна Ге къща, която му гарантира Еко GЛайф Стайл.