Компоненти

строителна компания - Ге Груп

Основните цели на нискоенергийната къща се постигат със следните компоненти:

  1. Нискоенергийната GE къща е „прегърната” и защитена от природата -подходящо разположение на сградата спрямо конкретните особености на средата, гарантиращо „хващане” на благоприятните природни въздействия – слънчева енергия и избягване на постоянни вредни въздействия – течения, усойни сенки и др.
  2. Нискоенергийната GE къща е обвита от качествена топлоизолация, необходима за задържане на топлината.
  3. Конструкцията на Нискоенергийната GE къща е без термомостове или е ограничено тяхното въздействие.
  4. Нискоенергийната GE къща има висококачествена дограма и остъкления, които да гарантират минимални загуби на енергия.
  5. Нискоенергийната GE къща има изцяло изолиран покрив, който гарантира минимални загуби на енергия.
  6. Нискоенергийната GE къща има принудителна вентилация за опресняване на вътрешния въздух, способстваща за запазване на топлината в сградата.
  7. Качеството на изработката на Нискоенергийната GE къща и следването на специфични строителни техники и технологии е най-важно за енергийната ефективност на сградата и достигане на калкулираните U-стойности за всеки структурен компонент.