Общи заблуди

строителна компания - Ге Груп

Нито едно от тези твърдения не е вярно!

1. Нискоенергиините къщи са дървени.
2. Нискоенергийните къщи нямат тераси.
3. Нискоенергийните къщи са с еднообразна семпла и модернистична архитектура.
4. Нискоенергийните къщи са с плосък покрив.
5. Нискоенергийните къщи са с малко прозорци.