Сравнение

строителна компания - Ге Груп

В сравнение с традиционните нови сгради при Нискоенергийната GE  къща необходимостта от отопление се намалява със около 65%, а в сравнение със старите сгради се спестяват до 90%.

Необходима енергия за отопление
на стандартна
еднофамилна къща
kWh/m.a
300-250
kWh/m.a
150-100
kWh/m.a
50-40
kWh/m.a
<15
СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТНапълно липсва
топлоизолация
Структура със съмнително
качество, цена на
отоплението – неизгодна и
неикономична (типична за
немодернизираните селски къщи)
Недостатъчна
топлоизолация
Едно реновиране би си
заслужавало средствата и
усилията (градските
жилища строени през
50те – 70 те години на 20 век)
Нискоенергийни къщиИзключително
нискоенергийни къщи
(изискването е пасивната къща да се вмества в тези параметри)
СТРОИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТТипичните U-стойности и дебелина на изолациятаТипичните U-стойности и дебелина на изолациятаТипичните U-стойности и дебелина на изолациятаТипичните U-стойности и дебелина на изолацията
Външни стени1.30 W/m2K0.40 W/m2K0.20 W/m2K0.13 W/m2K
Дебелина на изолацията на стените
(масивна 25cm стена)
0 см6 см16 см30 см
Покрив0.90 W/m2K0.22 W/m2K0.15 W/m2K0.10 W/m2K
Дебелина на изолацията на покрива4 см22 см30 см40 см
Подове1.0 W/m2K0.40 W/m2K0.25 W/m2K0.15 W/m2K
Дебелина на изолацията на подове
(масивна 25cm стена)
6 см6 см10 см26 см
Прозорци5.10 W/m2K2.80 W/m2K1.10 W/m2K0.80 W/m2K
ВентилацияПропускливи връзки/фугиОтворени прозорциВентилация или устройство, изхвърлящо застоелия въздухУдобна вентилация с
възобновяемост на
топлината
Емисии CO260 kg/m2a30 kg/m2a10 kg/m2a2 kg/m2a
Годишна консумация
на енергия измерена в литри гориво за
отопление на m2
ВисокаСреднаНискаМинимална