Проектиране и изпълнение

строителна компания - Ге Груп

ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

Предпроектното проучване и проектиране е едно, отличната качествена изработка – друго. Защо?

Стандартът до 50 kWh на m. годишно гарантира перфектна хармония между икономичност, дизайн и геометрия и уют на сградата.  Нискоенергийна Ге къща има ограничен „енергиен бюджет”. И за това той трябва да бъде гарантиран за десетилетия напред. В дългосрочен аспект качеството на изработката е дори по важно за енергийната ефективност на сградата от калкулираните U-стойности за всеки един структурен компонент. Важно е да се отбележи, че в Нискоенергийна Ге къща никога не може да откриете структурни повреди, дължащи се на конденз и влага.

Конструкция без термомостове или ограничаване на тяхното въздействие

Термомостовете са слабите места на сградата, вътрешните агенти-прровокатори.. Те причиняват загуба на топлина, което трябва да бъде ограничено. За това изграждането на конструкция без термомостове или с ограничаване на тяхното въздействие е приоритет за енергоефективното строителство. Всъщност, сградата трябва така да се планира, че местата, на които могат да възникнат термо-мостове да бъдат разгледани и да се обмислят конкретни варианти за решаване на проблемите според конкретния проект. За предпочитане е това да стане чрез директни консултации със строителите.

Подходящо изложение север/юг

Прозорците, гледащи на север увеличават нуждата от енергия за отопление. Сянката възпрепятства максималното използване на слънчевата енергия. Откритите части водят до загуба на топлина заради вятъра.

Звукоизолацията

Ако проектирането и изработката са извършени според EN 12354 (валиден в повечето европейски страни), е възможно да се постигне едно доста добро ниво на звукоизолация в новопостроени сгради и то на сравнително ниски цени. Разходите по този вид изолация струват само с 2-3% по-скъпо в сравнение с „шумните” решения. Често топлоизолацията по стандартите на нискоенергийната Ге къща осигурява едновременно и добра звукоизолация. В тези случаи допълнителните разходи не растат нито при нови, нито при стари сгради. Вместо това нараства само качеството на живот както и цената на имота Ви.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Топлина през зимата и прохлада през лятото.

Пасивната употреба на слънчевата енергия може да донесе желания ефект само, когато са използвани висококачествени изолационни материали. Слънчевата топлина се задържа в помещенията, а не вън от тях.

СТАНДАРТ НА НИСКОЕНЕРГИЙНАТА GE КЪЩА

  1. Топлоизолация. U-стойност на всички компоненти под 0.15 W/m2K – за самостоятелните еднофамилни къщи.
  2. Липса на термомостове или ограничаване на тяхното въздействие и негативни последствия.
  3. Дограмата. Остъкление със Ug-стойности под 0.8 W/m2K, в комбинация с висока обща преносимост на енергия (g > 0.5 според EN 67507) така, че нетните постъпления на топлина да могат да се достигат и през зимата. Рамките на прозорците с U- стойност под 0.8 W/m2K според EN 10077.
  4. Възобновяемост на топлина чрез вентилацията (възобновяемост на топлината 80 % комбинирана с ниски нива на електропотребление.
  5. Енегроефективно използване на електричеството в домакинството.
  6. Подходящо изложение.
  7. Изцяло изолирани „топли” (не вентилирани) покриви.